cover

 

 

نظام التقويم

أ- يكون نظام التقييم على اساس التقدير في كل مقرر دراسي بنظام النقاط والذي يحدد طبقا للجدول التالي:
النسبة المئوية (%) النقاط الرمز التقدير
من 90% الي 100% 4.0 A+ ممتاز
من 85% الي اقل من 90% 3.7 A
من 80% الي اقل من 85% 3.3 B+ جيد جدا
من 75% الي اقل من 80% 3 B
من 70% الي اقل من 75% 2.7 C+ جيد
من 65% الي اقل من 70% 2.4 C
من 60% الي اقل من 65% 2.2 D+ مقبول
من 50% الي اقل من 60% 2 D
اقل من 50% صفر F راسب

ب- تحسب أوزان تقديرات المقررات على النحو التالي:
• يتم حساب مجموع نقاط المقرر على أساس حاصل ضرب عدد النقاط التي يحصل عليها الطالب في عدد الساعات المعتمدة للمقرر وذلك لأقرب رقمين عشريين.
• المعدل الفصلي (GPA) هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من مجموع نقاط في الفصل الدراسي، ويحسب على أساس حاصل قسمة مجموع النقاط للمقررات المسجلة في الفصل الدراسي على إجمالي عدد الساعات المعتمدة للمقررات المسجلة في نفس الفصل وذلك لأقرب رقمين عشريين.
ج- يتم حساب تقدير/ المعدل التراكمي كما يلي:
• يتم حساب متوسط ما يحصل عليه الطالب من مجموع نقاط المقررات التي درسها، ويتم حسابه على أساس مجموع نقاط جميع المقررات المسجلة خالل الفترات الدراسية السابقة لحساب المعدل مقسوما على مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة خلال الفترات السابقة وذلك ألقرب رقمين عشريين.
المعدل التراكمي(CGPA) = مجموع النقاط / أجمالي الساعات المسجلة.
د- يتم حساب التقدير العام للتخرج طبقا للجدول التالي:
التقدير العام المعدل التراكمي
الرمز التقدير النسبة المئوية النقاط
A ممتاز 85% فاكثر 3.7 فاكثر
B جيد جدا 75- اقل من 85 3 - اقل من 3.7
C جيد 65 - اقل من 75 2.4 - اقل من 3
D مقبول 50- اقل من 65 2 - اقل من 2.4
F راسب اقل من 50 اقل من 2

هـ- تمنح مرتبة الشرف للطالب عند تخرجه بشرط ألا يقل متوسط نقاط أي مستوى دراسي عن (3.00) وألا تزيد فترة الدراسة عن أربع سنوات والا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر خلال سنوات الدراسة.